+420 777 817 713
 info@lidskapouta.eu
Kde se nacházíte: Úvodní strana /Místa pomoci

Místa pomoci

Policie České republiky

Policie České republiky poskytuje okamžitou pomoc a ochranu, tedy přerušení fyzického násilí, ohrožování dětí, ničení majetku apod. Může využít institutu vykázání násilné osoby ze společného obydlí. Přijímá trestní oznámení, v případě trestného činu zahájí trestní stíhání, v případě přestupku věc předá příslušným orgánům. Osobám ohroženým domácím násilím poskytuje informace o místech pomoci a doporučení k ochraně osob i majetku. Za splnění zákonných podmínek může krátkodobě omezit násilnou osobu na svobodě.

Bílý kruh bezpečí (celorepublikově)

Odborné právní, psychologické a sociální poradenství obětem a svědků trestných činů, stalkingu. Nepřetržitá telefonická linka pro pomoc obětem domácího násilí – tel. 251 511 313,  www.bkb.cz a www.domacinasili.cz


Intervenční centrum

Specializovaná pracoviště poskytující bezplatnou pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Poskytují krizovou intervenci, emocionální podporu, prostor pro ventilaci negativních emocí a nabízejí sociálně-právní poradenství. Zprostředkovávají i další odborné služby (psychologické, psychiatrické, zdravotnické, právní, azylové bydlení aj.) a nabízejí pomoc při sestavování bezpečnostního plánu. Pomoc poskytují jak v rámci osobního kontaktu, tak i telefonicky a písemně. Pro více informací navštivte webový portál www.domaci-nasili.cz


Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

Poskytují pomoc dětem v případě ohrožení jejich života, zdraví a příznívého vývoje. V případech domácího násilí poskytuje obětem i dalším zúčastněným osobám rady a informace ve věcech sociálně-právních (péče o děti, trestní oznámení aj.). Orgány SPOD jsou umístěny zejména na městských úřadech, kontakt na příslušný OSPOD vám sdělí městský/obecní úřad v místě bydliště.


Další místa pomoci


Respondeo, o. s.
Intervenční centrum, odborná psychologická a sociální pomoc obětem domácího násilí, www.opnymburk.cz

  • Na Pustině 1068 (budova Kolárka), Kolín, tel.: 776 561 895, 731 588 632
  • Česká 325 (budova o. s. Povídej), Kutná Hora, tel.: 776 561 895
  • Sirotkova 1242 (budova bývalého Telecomu), Mladá Boleslav, tel.: 775 561 881, 775 561 845
  • Náměstí Přemyslovců 14, Nymburk, tel.: 775 561 844

Spondea, o. s.
Odborná psychologická a sociální pomoc osobám ohroženým nebo již vystaveným domácímu násilí a nebezpečnému pronásledování, www.spondea.cz

  • Za Poštou 110, Veselí nad Moravou,  tel.: 518 323 639
  • Jarošova 26, Znojmo, tel.: 515 224 317
  • Hustopeče (budova nemocnice – vedle vrátnice), tel.: 519 441 025
  • Břeclav (budova Městského úřadu), tel.: 739 078 078

Pomáhejte s námi, bojujte proti násilí a tísni, podpořte nás zasláním příspěvku na bankovní účet
455 365 138 9/0800 (IBAN 0800 0000 0045 5365 1389)
Česká spořitelna, pobočka Dlouhá 743/9 , Praha 1
Pokud nám zašlete požadavek na vyhotovení darovací smlouvy na pomoc@lidskapouta.eu, rádi vám smlouvu zašleme.

Děkujeme našim partnerům