+420 608 866 288
 info@lidskapouta.eu
Kde se nacházíte: Úvodní strana /Kdo jsme

Kdo jsme

Lidská pouta, z. ú., v plném znění zapsaný ústav, se sídlem v Buchlovicích, naleznete na ulici Příční v objektu č. p. 101. Lidská pouta jsou nevládní, neziskovou organizací, která se ve své osvětové, přednáškové a poradenské činnosti zaměňuje na boj proti násilí v rodině, a to bez ohledu na věk a pohlaví. Od svého založení, které proběhlo symbolicky 25. 1. 2014 u příležitosti Mezinárodního dne týrání na ženách, pořádáme odborné přednášky na školách pro studenty, odborníky a také veřejnost. Dále se zaměřujeme na anonymní setkání s lidmi, kteří potřebují nezávislou radu a pomoc v problematice domácí a také v obtížných rodinných situacích, kterých jsou děti svědky.  Chceme působit zejména jako nezávislý rádce, mediátor a pomocník v těchto obtížných životních situacích, kterou samozřejmě zkušenost s domácím násilím v jeho nejrůznějších podobách od psychického, fyzického, sexuálního, sociálního i finančního násilí jednoznačně představuje. Spolupracujeme s dalšími organizacemi, jednotlivými odborníky a orgány sociálně-právní ochrany dětí jednotlivých měst a místy pomoci, které poskytují přímou sociální pomoc obětem domácího násilí.
 

Přiřazené dokumenty


Pomáhejte s námi, bojujte proti násilí a tísni, podpořte nás zasláním příspěvku na bankovní účet
455 365 138 9/0800 (IBAN 0800 0000 0045 5365 1389)
Česká spořitelna, pobočka Dlouhá 743/9 , Praha 1
Pokud nám zašlete požadavek na vyhotovení darovací smlouvy na pomoc@lidskapouta.eu, rádi vám smlouvu zašleme.

Děkujeme našim partnerům