+420 777 817 713
 info@lidskapouta.eu
Kde se nacházíte: Úvodní strana /Kdo jsme

Kdo jsme

Lidská pouta, z. ú., v plném znění zapsaný ústav, se sídlem v Buchlovicích, naleznete na ulici Příční v objektu č. p. 101. Lidská pouta jsou nevládní, neziskovou organizací, která se ve své osvětové, přednáškové a poradenské činnosti zaměňuje na boj proti násilí v rodině, a to bez ohledu na věk a pohlaví. Od svého založení, které proběhlo symbolicky 25. 1. 2014 u příležitosti Mezinárodního dne týrání na ženách, pořádáme odborné přednášky na školách pro studenty, odborníky a také veřejnost. Dále se zaměřujeme na anonymní setkání s lidmi, kteří potřebují nezávislou radu a pomoc v problematice domácí a také v obtížných rodinných situacích, kterých jsou děti svědky.  Chceme působit zejména jako nezávislý rádce, mediátor a pomocník v těchto obtížných životních situacích, kterou samozřejmě zkušenost s domácím násilím v jeho nejrůznějších podobách od psychického, fyzického, sexuálního, sociálního i finančního násilí jednoznačně představuje. Spolupracujeme s dalšími organizacemi, jednotlivými odborníky a orgány sociálně-právní ochrany dětí jednotlivých měst a místy pomoci, které poskytují přímou sociální pomoc obětem domácího násilí.

Slovo zakladatelky

Lidská pouta jsem založila na základě své osobní životní zkušenosti. Lidská pouta se zaměřují především  na problematiku a pomoc obětem domácího násilí a pomoc dětem ve složitých životních situacích. Mějte vždy na mysli, že nikdo vedle vás nestojí za váš zájem ani lásku, pokud vám ubližuje slovem, chováním a natož fyzicky. Vztahy v životě lidském, především ty rodinné jsou o lásce, pocitu klidu a bezpečí, které má domov nabízet vám, vašim dětem i vašim blízkým. Pokud člověk je někým ponižován či omezován a nechá si tyto situace líbit, ztrácí základní právo člověka a tím je, být sám sebou. 


 

Přiřazené dokumenty


Pomáhejte s námi, bojujte proti násilí a tísni, podpořte nás zasláním příspěvku na bankovní účet
455 365 138 9/0800 (IBAN 0800 0000 0045 5365 1389)
Česká spořitelna, pobočka Dlouhá 743/9 , Praha 1
Pokud nám zašlete požadavek na vyhotovení darovací smlouvy na pomoc@lidskapouta.eu, rádi vám smlouvu zašleme.

Děkujeme našim partnerům