+420 777 817 713
 info@lidskapouta.eu

Přednáška Dítě a násilí v rodině

Naše organizace Lidská pouta uspořádala v rámci Týdne zdraví statutárního města Zlín ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně dne 9.10.2015 přednášku pro studenty a veřejnost Dítě a násilí v rodině s přednášejícím psychologem Mgr. Petrem Sakařem , Ph.D.. Přednáška se těšila velkému zájmu posluchačů, kterých se na místě registrovalo více než 90. Věříme, že na tento úspěch budeme moci v rámci Týdne zdraví statutárního města Zlín navázat také v příštím roce a tímto bychom chtěli městu Zlín a partnerovi přednášku společnosti JMS Servisní poděkovat za finanční podporu bez niž by se tato přednáška a další aktivity v rámci týdne zdraví nemohly uskutečnit.  

zpět na výpis

Pomáhejte s námi, bojujte proti násilí a tísni, podpořte nás zasláním příspěvku na bankovní účet
455 365 138 9/0800 (IBAN 0800 0000 0045 5365 1389)
Česká spořitelna, pobočka Dlouhá 743/9 , Praha 1
Pokud nám zašlete požadavek na vyhotovení darovací smlouvy na pomoc@lidskapouta.eu, rádi vám smlouvu zašleme.

Děkujeme našim partnerům