+420 777 817 713
 info@lidskapouta.eu

Podpora dětí rodin v péči Centra Sv. Sáry

Jsme velmi potěšeni, že jsme opět v letošním  roce 2017, stejně jako v letech minulých, mohli díky Vašim příspěvkům -  dárcům z řad firem a jednotlivců podpořit děti z rodin, o které pečuje Centrum sv. Sáry oblastní Charity Uherské Hradiště  a to poskytnutím příspěvků na nákup hraček, sportovních potřeb a plateb na volnočasové aktivity dětí.  V loňském roce jsme se díky daru společnosti Papp, Uherské Hradiště podpořili také jejich vydařenou Mikulášskou besídku.

Centrum sv. Sáry - sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - podporuje rodiny s dětmi ve věku 0- 18 let z Uherského Hradiště a okolních obcí, které se ocitly v životní situaci, jež by mohla mít nepříznivý vliv na dítě, nebo ho mohla ohrožovat. Cílem je obnovení fungování rodiny, umožnění zdravého vývoje dítěte v přirozeném prostředí, prevence odebrání dítěte z rodinného prostředí či vytvoření podmínek pro navrácení dítěte z ústavní péče. Dále prevence sociálního vyloučení, zvýšení samostatnosti rodin. S rodinami se setkáváme v terénu, ale i v prostorách Centra sv. Sáry. V roce 2016 naše služba podpořila 106 rodin z 28 obcí.

zpět na výpis

Pomáhejte s námi, bojujte proti násilí a tísni, podpořte nás zasláním příspěvku na bankovní účet
455 365 138 9/0800 (IBAN 0800 0000 0045 5365 1389)
Česká spořitelna, pobočka Dlouhá 743/9 , Praha 1
Pokud nám zašlete požadavek na vyhotovení darovací smlouvy na pomoc@lidskapouta.eu, rádi vám smlouvu zašleme.

Děkujeme našim partnerům